Teken3hoek
Copyright © 2008 Tekendriehoek 
home  |  contact  |  disclaimer
oog voor detail oog voor detail
Copyright © 2008 Tekendriehoek 
Copyright © 2008 Tekendriehoek 
Bouwvergunning.
Bij het aanvragen van een bouwvergunning neemt de gemeente geen genoegen met schetsmatige tekeningen. De aanzichten, plattegronden en details moeten (digitaal) getekend worden conform de daarvoor geldende eisen. Tekendriehoek beschikt over de kennis en apparatuur om dat op correcte wijze uit te voeren.

Gaat het om een nieuwbouwproject dan worden er geheel nieuwe tekeningen gemaakt van het ontwerp wat tot stand is gekomen.
zie ontwerp  Betreft het een aanpassing aan een bestaande pand, dan worden eerst de bestaande tekeningen gedigitaliseerd. Als er geen tekeningen zijn van de bestaande situatie, dan wordt het  pand door ons ingemeten en op tekening verwerkt. Vervolgens wordt hieraan het nieuwe ontwerp gekoppeld. zie Projecten

Bouwkundig tekenwerk
Afhankelijk van de grootte van het project moeten ontwerptekeningen vertaald worden naar werktekeningen zodat de aannemer of andere leveranciers daar vanaf kunnen werken. Denk daarbij aan :Uitteraard zijn niet voor elk project alle tekeningen noodzakelijk. Tekendriehoek selecteerd met u de benodigde tekeningen en werkt ze uit zodat alle betrokken partijen op de juiste manier met elkaar communiceren. En bedenk daarbij:
Één tekening zegt meer dan duizend woorden.

Digitaliseren oude tekeningen
Oude papieren tekeningen zetten wij om in digitale tekeningen die door elk willekeurig tekenprogramma gebruikt kunnen worden. Niet alleen handig voor het gebruik, maar ook de verspreiding of het archiveren neemt veel minder tijd en plaats in beslag.


- palenplan
- een funderingsplan
- constructietekeningen
- kozijntekeningen
- bouwkundige aansluitdetails
- enzovoort...

: voor uitvoering van het heiwerk
: voor het maken van de bekisting en fundering,
: voor het maken van dedraagconstuctie,
: voor de productie van de kozijnen,
: om alle elementen op elkaar aan te laten sluiten