Teken3hoek
Copyright © 2008 Tekendriehoek 
home  |  contact  |  disclaimer
oog voor detail oog voor detail
Copyright © 2008 Tekendriehoek 
Copyright © 2008 Tekendriehoek 
Bouwvergunning
Bij het aanvragen en indienen van een bouwvergunning is het van belang om te weten welke eisen er gesteld worden door gemeenten en landelijke overheid. Denk daarbij aan eisen die gesteld worden aan volume, uiterlijk en constructies. Welke eisen mag de gemeente wel stellen en welke niet?! In sommige gevallen is het zelfs niet nodig om een vergunning aan te vragen en kan worden volstaan met een melding. Daarom is het belangrijk om te weten aan welke eisen er voldaan moet worden en is het van belang dat alle stukken op de juiste manier worden ingediend.

Berekeningen
Verantwoord bouwen betekend dat er diverse specifieke berekeningen gemaakt dienen te worden. Tekendriehoek zoekt voor u een betrouwbare constructeur of bouwfysisch adviesbureau. Wij leveren de benodigde stukken aan en houden contact over de voortgang. Voordat de berekeningen uiteindelijk bij u terechtkomen, zullen wij ze controleren op juistheid en volledigheid.


Door onze ervaring, kennis van bouw-regelgeving en contacten met de gemeente kunnen we vooraf helder in beeld brengen aan welke eisen er moet worden voldaan. Op die manier weet u waar u aan toe bent en kunt u veel werk, tijd en geld besparen.
Kosten
Bouwen en verbouwen kost geld…! Maar hoeveel..?
Het is belangrijk om vooraf inzicht in de kosten te hebben. Om daar duidelijkheid in te kunnen krijgen maakt tekendriehoek een raming of prognose van de te verwachten kosten. Deze wordt dan met u besproken want... het is altijd beter beslissen als je van te voren weet wat de kosten zijn!
Toezicht/bouwbegeleiding
Ook tijdens de uitvoering van uw project kunnen wij u terzijde staan. Het selecteren van een aannemer is niet gemakkelijk. Daarom kunnen wij voor u een beknopte werkomschrijving maken en offertes en prijzen aanvragen en vergelijken. We begeleiden de aannemer tijdens de bouw, zodat er gebouwt wordt conform tekeningen en berekeningen. Als er knelpunten zijn dragen we oplossingen aan, en we bewaken de kwaliteit. Aan het einde van de bouw zorgen wij voor een correcte afwikkeling van de oplevering.